Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE w miejscu pracy

UWAGA !!! PUP Kędzierzyn-Koźle informuje, że przedstawiona poniżej forma wsparcia nie została uwzględniona w planie wydatkowania środków na 2020r.


Co to jest przygotowanie zawodowe?

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oznacza zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy według ustalonego programu bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Dlaczego warto odbyć przygotowanie zawodowe?

Celem skierowania do odbycia przygotowania zawodowego jest ułatwienie ponownego wejścia na rynek pracy osobom, które utraciły lub mają niskie bądź nieaktualne kwalifikacje zawodowe. Jest to szansa dla osób bezrobotnych, które aby na nowo zaistnieć na rynku pracy muszą podwyższyć dotychczasowe kwalifikacje lub zdobyć nowe w ramach przekwalifikowania.

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1482 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, Poz. 1160 z 2009r.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizującego (Dz. U. z 2014r. poz. 1189)
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2019-01-11 11:25
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl