Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Bon na zasiedlenie

BON NA ZASIEDLENIE

 

UWAGA !!!
Bezrobotny zainteresowany przyznaniem bonu na zasiedlenie składa wniosek , który można pobrać osobiście w urzędzie lub pobrać ze strony internetowej

Co to jest bon na zasiedlenie ?

jest przyznawany w związku z zamiarem podjęcia przez bezrobotnego poza miejscem docelowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 • z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
 • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Kto może otrzymać bon na zasiedlenie ?

 • osoba bezrobotna do 30 roku życia, planująca zmianę miejsca zamieszkania z uwagi na podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Wysokość wsparcia:

 • do 200% przeciętnego wynagrodzenia

Ogólne zasady:

 • podjęcie pracy lub działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od daty otrzymania bonu,
 • osiąganie przychodu w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia i opłacanie od tej kwoty składek na ubezpieczenie społeczne,
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub,
 • czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
 • udokumentowanie zatrudnienia przez okres 6 miesięcy w ciągu 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z póżn. zm.)
 • Kodeks pracy i Kodeks cywilny. 

Szczegołowych informacji udzielają:

Marta Malczewska
Specjalista ds. rozwoju zawodowego

telefon: 77 4827041 wew. 127
pokój: II piętro, pokój nr 21
e-mail:

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 4 ]
Druk dla poręczyciela Druk dla poręczyciela 18-08-08 09:37 47.76KB pobierz
Regulamin i kryteria przyznawania bonu na zasiedlenie 2017 Regulamin i kryteria przyznawania bonu na zasiedlenie 2017 17-06-06 12:10 564.75KB pobierz
Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 18-08-08 09:34 64.91KB pobierz
Zaświadczenie pracodawcy po 8 miesiącach zatrudnienia Zaświadczenie pracodawcy po 8 miesiącach zatrudnienia 18-08-20 08:29 63.42KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2018-12-07 12:45
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl