Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Bon na zasiedlenie

BON NA ZASIEDLENIE

jest przyznawany w związku podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem docelowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

  • z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym,
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
  • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Środki przyznane w ramach bonu na zasiedlenie, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Kontakt:

Justyna Kaszak - Specjalista ds. programów pełniący funkcję doradcy klienta.
Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać osobiście - I piętro pokój nr 9, lub telefonicznie 482-70-41 wew. 121

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 4 ]
Druk dla poręczyciela Druk dla poręczyciela 18-08-08 09:37 47.76KB pobierz
Regulamin i kryteria przyznawania bonu na zasiedlenie 2017 Regulamin i kryteria przyznawania bonu na zasiedlenie 2017 17-06-06 12:10 564.75KB pobierz
Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 18-08-08 09:34 64.91KB pobierz
Zaświadczenie pracodawcy po 8 miesiącach zatrudnienia Zaświadczenie pracodawcy po 8 miesiącach zatrudnienia 18-08-20 08:29 63.42KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2017-06-06 12:09
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl