Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Bon szkoleniowy

BON SZKOLENIOWY

Osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30 roku życia i chce uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe lub umiejętności, może złożyć pisemny wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy o przyznanie bonu szkoleniowego.

Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji oraz indywidualnego planu działania ustalonego z  doradcą w urzędzie.

O przyznanie bonu szkoleniowego może się ubiegać osoba bezrobotna która:

- nie znalazła lub nie otrzymała w Powiatowym Urzędzie Pracy oferty odpowiedniej pracy,

- posiada kwalifikacje i umiejętności niedostosowane do potrzeb rynku pracy,

- szkolenie zwiększy jej szanse na znalezienie pracy;

- wybrane przez bezrobotnego szkolenie zostało uwzględnione w indywidualnym planie działania,

- uzasadni we wniosku, że po uzyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpocznie własną działalność gospodarczą.

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, mogą zostać sfinansowane koszty:

- jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe;

- niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;

- przejazdu na szkolenia w wysokości:

  • do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
  • od 150 zł 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;

- zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości:

  • do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
  • od 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
  • od 1 100 zł do 1 500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

 

Powiatowy Urząd Pracy sfinansuje koszty związane ze szkoleniem tylko do wysokości określonej w bonie szkoleniowym.

Osoba bezrobotna może wybrać szkolenie, którego koszt jest wyższy niż 100 % przeciętnego wynagrodzenia, ale wówczas musi uregulować pozostałą należności z własnych środków.

Termin realizacji bonu szkoleniowego określi Powiatowy Urząd Pracy.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon szkoleniowy [ 2 ]
Wniosek o finansowanie kosztów przejazdu na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego Wniosek o finansowanie kosztów przejazdu na szkolenie w ramach bonu szkoleniowego 17-06-02 13:53 111.5KB pobierz
Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 18-09-05 10:35 132KB pobierz
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2014-07-30 14:24
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl