Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

BON ZATRUDNIENIOWY

UWAGA !!! PUP Kędzierzyn-Koźle informuje, że przedstawiona poniżej forma wsparcia nie została uwzględniona w planie wydatkowania środków na 2019r.


Co to jest bon zatrudnieniowy ?

Otrzymując bon osoba bezrobotna dostaje gwarancję sfinansowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem.

Kto może skorzystać z bonu zatrudnieniowego ?

osoba bezrobotna do 30 roku życia.

Wysokość wsparcia:

Starosta refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

Ogólne zasady:

  • Bon na zasiedlenie gwarantuje pracodawcy refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.
  • Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, trwa 12 miesięcy.
  • Po zakończeniu okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy.

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.)
drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Magda Kosiewicz 2019-01-11 08:59
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl