Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Refundacja kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi

Dla kogo? Dla bezrobotnego, który poniósł udokumentowane koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi  do lat 7, jeżeli podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W jakiej wysokości? Nie wyższej niż połowa zasiłku dla bezrobotnych na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty.

Jak długo trwa refundacja? Refundacja przysługuje na okres do 6 miesięcy. W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

Na powyższych zasadach może nastąpić również refundacja kosztów opieki nad osobą zależną.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z póżn. zm.)

 

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2015-03-13 10:21
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl