Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Zwroty kosztów przejazdu

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DO PRACODAWCY

przez okres 12 miesięcy można dokonać zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego.

Dla kogo jest ten instrument?

Dla osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego i dojeżdża do tych miejsc;
  • uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości  nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DO PRACODAWCY I POWROTU DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

mozliwy w przypadku skierowania bezrobotnego do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU NA BADANIA LEKARSKIE LUB PSYCHOLOGICZNE I POWROTU DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

możliwy jeżeli na te badania bezrobotny został skierowany przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DO MIEJSCA WYKONYWANIA PRAC I POWROTU DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB POBYTU

mozliwy dla osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2014-06-27 11:45
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl