Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Bank Bezpłatnych Ofert Szkoleniowych dla Wszystkich

SZKOLENIA:

POWIATOWY URZĄD PRACY INFORMUJE, ŻE NIE JEST ORGANIZATOREM PONIŻSZYCH SZKOLEŃ ORAZ NIE POŚREDNICZY W ICH REALIZACJI. W CELU UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ORAZ EWENTUALNEGO UCZESTNICTWA, OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ O KONTAKT Z PODANYM PRZY SZKOLENIU ORGANIZATOREM.

NAZWA BEZPŁATNEGO  KURSU / SZKOLENIA

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

PROJEKT
"OPOLSKA ŚCIEŻKA KARIERY"

- RÓŻNE
SZKOLENIA ZAWODOWE DOPASOWANE DO
INDYWIDUALNYCH POTRZEB

Osoby w wieku od 18 do 67 roku życia
zamieszkujące lub
pracujące na terenie
województwa opolskiego, które:
- są zagrożone utratą
pracy;
- zostały zwolnione
z przyczyn pracodawcy;
- osoby odchodzące
z rolnictwa.

Do udziału w projekcie zachęcamy osoby wykluczone społecznie oraz osoby niepełnosprawne.

One to Omega

ul. Partyzantów 24/21
47 - 224 Kędzierzyn - Koźle

tel. 730 727 340
e-mail:

W ramach projektu
oferuje się:

- bezpłatne szkolenia
zawodowe;
- indywidualne
wsparcie doradcy
zawodowego, coacha
kariery;
- 3 miesięczne staże
- stypednium
szkoleniowe;
- uzyskanie
wartościowych certyfikatów;
- zwrot kosztów
dojazdu;
- catering podczas
szkoleń.

PROJEKT:
"OPOLSKA ŚCIEŻKA KARIERY"

(szkolenia różne)

Osoby powyżej 18. roku życia, zamieszkujące lub pracujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego, należące do jednej z grup:
1) osoby zwolnione
z pracy z przyczyn
niedotyczących pracownika;
2) pracownicy
przedsiębiorstw, którzy
są zagrożeni
zwolnieniem lub
przewidziani do
zwolnienia;
3) osoby odchodzące
z rolnictwa.

Priorytetowo traktowane
są: kobiety, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby o niskich
kwalifikacjach
oraz osoby po 50. roku
życia.

Vivid Consulting Sp. z o.o.


ul. Plac Solny 14/3
50-062 Wrocław

tel.: 516 156 624
e-mail: opolska_sciezka_kariery@vc.edu.pl

W ramach
projektu oferuje się:

- doradztwo i
pośrednictwo zawodwe
- szkolenia zawodowe
dostosowane do
indywidualnych potrzeb
+ stypendium
szkoleniowe;
- 3 miesięczne staże +
stypednium stażowe;
- zwrot kosztów
dojazdu;
- catering podczas
szkoleń.

Okres realizacji
projektu: 01.02.2018r.
- 28.02.2019r.

PROJEKT:
"INWESTCJA W
SIEBIE - TO SIĘ
OPŁACA!"

(szkolenia różne)

Osoby niepracujące
z terenu województwa
opolskiego, które nie
ukończyły 30 roku
życia.

Biuro Projektu:
Europejskie Centrum Edukacyjne
w Opolu

ul. Szpitana 17A
45-010 Opole

tel. 77 423 22 45
www: www.eceo.pl

W projekcie
zaplanwano:
- poradnictwo
zawodowe;
- pośrednictwo pracy;
- wsparcie
psychologiczne;
- warsztaty
motywacyjne;
- szkolenia;
- staże zawodowe;
- ubezpieczenie NNW;
- zwrot kosztów
dojazdu.

PROJEKT:
"(RE)START"

(szkolenia różne)

Osoby niepracujące,
które ukończyły 29 lat
i mieszkają na terenie
województwa opolskiego.

Biuro Projektu:
Europejskie Centrum Edukacyjne
w Opolu

ul. Szpitana 17A
45-010 Opole

tel. 77 423 22 45
www: www.eceo.pl

Projekt oferuje:
- kursy zawodowe wraz ze stypednium
szkoleniowym;
- doradztwo i
pośrednictwo pracy;
wsparcie psychologiczne;
- ubezpieczenie NNW;
- zwrot kosztów
dojazdu.

KURS JĘZYKA
ANGIELSKIEGO

Osoby mieszkające
lub pracujące na
terenie województwa oposlkiego, w
szczególności osoby
znajdujące się w
szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy tj.:
- posiadające
wykształcenie średnie;
- z
niepełnosprawnością;
- długotrwale
bezrobotne;
- kobiety.

Towarzystwo Oświatowo - Naukowe
INTER - WIEDZA

ul. Damrota 10
45 - 064 Opole

tel. 608 000 445
www: www.interwiedza.pl

Miejsce kursu: Opole
lub Nysa.

PROJEKT „OPOLSKA ŚCIEŻKA KARIERY”-

SZKOLENIA:
(kobiety)
- HANDLOWIEC
- KSIĘGOWOŚĆ
  (KADRY I PŁACE)
- OPIEKA NAD
  DZIEĆMI, OSOBAMI
  STARSZYMI
-GRAFIK

(mężczyżni)
- MALARZ
  TAPECIARZ
- PRACOWNIK
  OCHRONY
  FIZYCZNEJ
- BRUKARZ

Osoby zamieszkujące lub pracujące na
terenie województwa opolskiego, należące do jednej z grup:
- osób zwolniownych z
przyczyn
niedotyczących pracownika;
- pracowników
przedsiębiorstw, którzy są zagrożeni
zwolnieniem;
- osób odchodzących z rolnictwa.Do udziału
w projekcie
Szczególnie zapraszamy: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby w wieku 50 lat i powyżej, osoby o
niskich kwalifikacjach.

Towarzystwo Oświatowo - Naukowe
INTER - WIEDZA

ul. Damrota 10
45 - 064 Opole

tel. 608 000 445
www: www.interwiedza.pl

 Projekt zapewnia:
- wykwalifikowaną
i doświadczoną
kadrę;
- materiały
szkoleniowe;
- catering;
- zwrot
kosztów dojazdu;
- stypendium
szkoleniowe
i stażowe.

KIEROWANIE
ZESPOŁEM

MOTYWOWANIE
PRACOWNIKÓW/
MOTYWACJA
W PRAKTYCE

PSYCHOLOGIA
SPRZEDAŻY

PRZECHODZENIE ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH (ze szczególnym uwzględnieniem  tworzenia CV oraz listu motywacyjnego)

 

Osoby w wieku
18-67, zamieszkałe
na terenie
województwa opolskiego, które są
bezrobotne lub chcą
podnieść
swoje kwalifikacje.

BAKOKreatywni

Tel. 533 698 700
e- mail: szkolenia@bakokretaywni.pl

Projekt oferuje
także doradztwo
zawodowe oraz
pośrednictwo pracy.

Zajęcia odbywają
się w formie
warsztatowej.

Miejsce szkolenia
oraz termin jest
do uzgodnienia.

MONTER INSTALACJI BUDOWLANYCH (kurs i egzamin na uprawnienia energetyczne G1, G2, G3) – 120h

Osoby dorosłe bez
względu na status
na rynku pracy;
-osoby zamieszkałe
na terenie
woj. opolskiego.

Szkolenia kierowane do osób
spełniających łącznie warunki:
a) osób po 50 roku życia;
b) zamieszkałych na
terenach gmin
słabozaludnionych woj. opolskiego;
c) osób o niskich
kwalifikacjach;
d) osób nie
prowadzących własnej działalności budowlanej.

Wojewódzki Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Opolu

ul. Małopolska 18, budynak H, lok. 9-10
46 - 020 Opole, woj. opolskie

Tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10
e-mail: msp@wzdz.opole.pl
www: www.wzdz.opole.pl

Projekt oferuje:
-materiały szkoleniowe /dydaktyczne;
-badania lekarskie;
-zwrot kosztów
przejazdu;
-catering.Zajęcia odbywać
się będą w trybie
weekendowym (piątek i sobota).

SZKOLENIE
KOMPUTEROWE

Osoby zamieszkałe, pracujące, uczące się (w  tym również osoby bezrobotne i
nieaktywne zawodowo);
- osoby 50+
- wykształcenie min.
średnie;
Mile widziane
orzeczenie o
niepełnosprawności.

ul. Bończyka 41 lok. 4
48-304 Nysa, woj. opolskie

Tel. 534 681 037
www: www.itorbis.pl

Osoba do kontaktu:
Krzysztof Greszczuk

Projekt oferuje:
-wykwalifikowanego trenera;
-zapewniony sprzęt
komputerowy;
-poczęstunek.Szkolenie kończy
się wydaniem
Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych
w ramach
europejskiej ramy
DIGCOMP – ECDL
DIGCOMP 14T

KURS
KOMPUTEROWY
(poziom podstawowy)

- osoby po 18 roku
życia
- pracujące,
bezrobotne lub
bierne zawodowo
- uczące się,
pracujące lub
zamieszkujące na
terenie woj.
opolskiego
- osoby o niskich
kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie)
Mile widziane osoby w wieku +50,
niepełnosprawne oraz zamieszkujące obszary wiejskie.


BIURO BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ KOMPUTEROWYCH

dla powiatu kędzierzyńsko –
kozielskiego:
Pani Elżbieta Farys

tel.: + 48 511 875 778
M: e.farys@biuroprojektu.eu
W: www.szkoleniaopolskie.biuroprojektu.eu


ul. Koszykowa 28, pok. 7

47-224 Kędzierzyn - Koźle

Projekt zapewnia:
- zajęcia
zorganizowane
w pobliżu miejsca
zamieszkania;
- zajęcia w tygodniu lub w weekendy;
- poziom szkoleń
dopasowany
do umiejętności
i potrzeb;
- bezpłatne
materiały szkoleniowe
- grupy szkoleniowe dopasowane wiekowo;

PROJEKT
„BĄDŹ AKTYWNY – POSTAW NA
SIEBIE”

-GRAFIKA KOMPUTEROWA
-PRACOWNIK BIUROWY
-KUCHARZ
-SPAWACZ
-OPERATOR KOPARKI
-MONTER
-PRAWO JAZDY
KAT. C, E LUB D

Osoby zagrożone
ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym mieszkające na
terenie województwa
opolskiego.

Ul. Dworcowa 10A
46 – 300 Olesno

Tel. 794 672 065
www: www.fundacjapan.pl

Osoba do kontaktu: Irena Hadasik

Projekt oferuje:
- wsparcie doradcy
i psychologa;
- warsztaty
kompetencji;
- badania lekarskie;
- ubezpieczenie
NNW;
- stypendium
szkoleniowe;
- wyżywienie;
- zwrot kosztów
dojazdu;
-staże zawodowe.

MONTER IZOLACJI
PRZEMYSŁOWYCH


Osoby, które ukończyły 18 rok życia, bez przeciwwskazań zdrowotnych i wydolnościowych do pracy na wysokości pow. 3m oraz zdolnych do pracy z materiałami pylącymi.

tel: +48 694 843 181

M: zuzanna@trainingscaffolding.pl
W: www. trainingscaffolding.pl

STE Global Protection Sp. z  o.o.
ul. Żerkowicka 1A
45 -850 Opole

Zakres:
- izolacje termiczne;
- izolacje
zimnochronne urządzeń do przech. i
transportu gazów;
- izolacje
akustyczne
i przeciwdragniowe;
- izolacje
ogniochronne
- izolacje instalacji
technicznego wyposażenia budynków;
- montaż płaszcza
ochronnego;
- zamawianie
materiałów;
- konserwacja,
remont i
demontaż starej
izolacji;
- organizacja
stanowiska pracy
wg wymogów m.in.
bhp, p.poż.

Szkolenie trwa 15
dni (150h
lekcyjnych) +
możliwość
poszerzenia o
egzamin czeladniczy w
zawodzie (3 dni).

PRZEDSIĘBIORCĄ BYĆ!

Osoby, które:
- złożyły wniosek o
dotację lub, które
otrzymały dotacje i są zdecydowane otworzyć działalność gospodarczą,
- planują założenie
własnej działalności
gospodarczej,
- prowadzą własną
firmę już od jakiegoś
czasu. 

Konstancja Smolik
+48 667 854 438
M: konstancja.smolik2@fundacja.taxcare.pl
W: www.fundacja.taxcare.pl  

FUNDACJA TAX CARE
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

- pomoc w zakresie
zakładania działalności gospodarczej,
- doradzanie
przedsiębiorcom w
obszarze dopasowania optymalnych form
opodatkowania i
prowadzenia firmy,
- zwiększenie poziomu wiedzy gospodarczej i kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

SPRZEDAWCA W
BRANŻY SPOŻYWCZEJ

- Osoby z terenu
województwa opolskiego.
- Osoby bezrobotne – zarejestrowane
LUB niezarejestrowane w
ewidencji urzędu
pracy.
- Osoby, które
wypełnią i dostarczą lub prześlą
dokumenty zgłoszeniowe

tel. 77 44 28 554, 77 54 74 372
e-mail – 

http://www.illustro.pl/oferta/kursy-zawodowe-z-ue/

ILLustro Opole Szkolenia Doradztwo
ul. Cygana 4
45-131 Opole

Dla uczestników
szkolenia przewidywane są:
- materiały
szkoleniowe
- obiad.

Szkolenia są
realizowane na
terenie Opola.

Koszty dojazdu pokrywa uczestnik.

SZKOLENIA INFORMATYCZNE
(w zależności od umiejętności uczestników na poziomie podstawowym lub zaawansowanym, dotyczące ogólnej umiejętności obsługi komputera lub poszczególnych programów MS Office)

Osoby niepełnosprawne.

Fundacja Aktywizacja
Centrum Edukacji i Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
w Opolu

ul. Ozimska 25, II piętro, 45-057 Opole
tel. +48 508 501 338| tel. 77 542 19 04

 

KOWAL, PODKUWANIE KONI,
KOWALSTWO ARTYSTYCZNE

Osoby od 18 do 25
roku życia, z
wykształceniem w
zawodzie ślusarz,
chcące podnieść
swoje kwalifikacje
zawodowe,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP        
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 887 870 151                  

Hufiec Pracy
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle                    
tel. 77 481 37 06

Organizator dodatkowo zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz
zwrot kosztów
dojazdu
na szkolenie.

RENOWACJA MEBLI, KOŁODZIEJ, BEDNARZ

Osoby od 18 do 25
roku życia, z
wykształceniem w
zawodzie stolarz,
chcące podnieść
swoje kwalifikacje
zawodowe,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP        
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 887 870 151                  

Hufiec Pracy
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle                    
tel. 77 481 37 06

Organizator
dodatkowo zapewnia
zakwaterowanie,
wyżywienie oraz
zwrot kosztów
dojazdu
na szkolenie.

ZDUN

Osoby od 18 do 25
roku życia, z
wykształceniem w
zawodzie murarz,
tynkarz, monter
zabudowy i robót
wykończeniowych,
chcące podnieść
swoje kwalifikacje
zawodowe,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP        
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 887 870 151                  

Hufiec Pracy
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle                    
tel. 77 481 37 06

Organizator
dodatkowo zapewnia
zakwaterowanie, wyżywienie oraz
zwrot kosztów
dojazdu
na szkolenie.

CUKIERNIK, PIEKARZ WG
TRADYCYJNYCH RECEPTUR

Osoby od 18 do 25
roku życia, z
wykształceniem w
zawodzie kucharz,
chcące podnieść
swoje kwalifikacje
zawodowe,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP       
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 887 870 151                  

Hufiec Pracy
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle                    
tel. 77 481 37 06

Organizator
dodatkowo zapewnia
zakwaterowanie, wyżywienie oraz
zwrot kosztów
dojazdu
na szkolenie.

TKACZ

Osoby od 18 do 25
roku życia, z
wykształceniem w
zawodzie krawiec,
chcące podnieść
swoje kwalifikacje
zawodowe,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 887 870 151                  

Hufiec Pracy
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle                    
tel. 77 481 37 06

Organizator
dodatkowo zapewnia
zakwaterowanie, wyżywienie oraz
zwrot kosztów
dojazdu
na szkolenie.

STRZECHARZ, GONCIARZ

Osoby od 18 do 25
roku życia, z
wykształceniem w
zawodzie dekarz,
chcące podnieść
swoje kwalifikacje
zawodowe,

Punkt Pośrednictwa Pracy OHP        
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle
tel. 887 870 151                  

Hufiec Pracy
ul. Mostowa 7
47-223 Kędzierzyn-Koźle                    
tel. 77 481 37 06

Organizator
dodatkowo zapewnia
zakwaterowanie, wyżywienie oraz
zwrot kosztów
dojazdu
na szkolenie.

MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ BUDOWLANO - MONTAŻOWCH METALOWYCH
(88h)

Szkolenia kierowane są do osób dorosłych, a w szczególności:
a) osób o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie co najwyżej średnie);
b) osób po 50 roku życia;
c) osób z obszarów wiejskich.

Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu,

ul. Małopolska 18,budynek H,lok.9-10
tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10;
e-mail: ;
WWW: www.wzdz.opole.pl

Po ukończonym kursie i pozytywnie zaliczonym egzaminie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS w Warszawie,  uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.

MAGAZYNIER Z
OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH
(150h)

Szkolenia kierowane są do osób dorosłych , a w szczególności:
a) osób o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie co najwyżej średnie);
b) osób po 50 roku życia;
c) osób z obszarów wiejskich.

Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu,

ul. Małopolska 18,budynek H,lok.9-10
tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10;
e-mail: ;
www: www.wzdz.opole.pl

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym (walidacją) przeprowadzoną przez komisję państwową powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego/UDT w zakresie  operatora wózka-zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi  urządzeń transportu bliskiego z UDT. Uprawnienia ważne bezterminowo.

ELEKTRYK Z
UPRAWNIENIAMI
(140h)

Szkolenia kierowane są do osób dorosłych , a w szczególności:
a) osób o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie co najwyżej średnie);
b) osób po 50 roku życia;
c) osób z obszarów wiejskich.

Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu,

ul. Małopolska 18,budynek H,lok.9-10
tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10;
e-mail:
WWW: www.wzdz.opole.pl

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym  przez komisję URE. Pozytywne zdanie egzaminu  skutkuje wydaniem uprawnień w zakresie w/w kwalifikacji.

KIEROWCA ZAWODOWY
(PRAWO JAZDY
KAT. C ORAZ C+E)
(80h)

Szkolenia kierowane są do osób dorosłych , a w szczególności:
a) osób o niskich kwalifikacjach ( wykształcenie co najwyżej średnie);
b) osób po 50 roku życia;
c) osób z obszarów wiejskich.

Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu,

ul. Małopolska 18,budynek H,lok.9-10
tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10;
e-mail: ;
WWW: www.wzdz.opole.pl

Wraz z kursem dla
kierowców pojazdów
przewożących towary
niebezpieczne -
ADR
.

 

SZKOŁY:

NAZWA KIERUNKU SZKOŁY

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

TECHNIK ARCHIWISTA

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK USŁUG POCZTOWYCH
I FINANSOWYCH

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka
bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

ASYSTENT OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

FLORYSTA

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PO GIMNAZJUM – 3 LETNIE

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
PO SZKOLE ZAWODOWEJ –
2 LETNIE

Osoby powyżej
18 roku życia.

Przyjazne Szkoły -
Fundacja dla Dobra Publicznego

ul. Grunwaldzka 27
47-220 Kędzierzyn - Koźle

tel. 77/ 48 10 300
tel.kom.500 277 801
e-mail: secretariat@fddp.pl
www:
www.przyjazneszkoły.pl
www: www.fddp.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia co
2 weekend w
soboty
i w niedziele lub
w piątki i soboty.

NAZWA KIERUNKU SZKOŁY

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

OPIEKUN MEDYCZNY

OPIEKUN W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

ASYSTENT OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Bez ograniczeń.

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie zaocznym – 1 rok.

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK
ADMINISTRACJI

TECHNIK USŁUG
KOSMETYCZNYCH

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK WETERYNARII

Bez ograniczeń.

 

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie zaocznym – 2 lata.

FLORYSTKA

Bez ograniczeń.

 

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie zaocznym – 1 rok.

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

OPIEKUN W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIEKUNKA
DZIECIĘCA

Bez ograniczeń.

 

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie stacjonarnym
– 2 lata.

TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK TURYSTYKI
WIEJSKIEJ

Bez ograniczeń.

 

Szkoła "SUKCES"

ul. 1-go Maja 9/18
45-068 Opole

tel. 604 401 157
e-mail: opole@sukcesedukacja.pl
www: www.sukcesedukacja.pl

Nauka bezpłatna.

Zajęcia w
systemie stacjonarnym
– 2 lata.

NAZWA KIERUNKU
SZKOŁY

GRUPA DOCELOWA

KONTAKT

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK MASAŻYSTA

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY

Osoby powyżej 18 roku życia.

TEB Edukacja Sp. z o. o.
w Kędzierzynie- Koźlu

ul. Piramowicza 36
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 96 00
e-mail:
www: www.teb.pl

Szkoła policealna 2 letnia.

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK INFORMATYK

OPIEKUN W DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ

 


 

Osoby powyżej 18 roku życia.

Centrum Nauki i Biznesu
"ŻAK" Sp. z o.o.

ul. Garncarska 3
47-200 kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 15 30
e-mail:
www.kedzierzynkozle.zak.edu.pl

Nauka bezpłatna.

Szkoła policealna 2 letnia.

Zajęcia w soboty
i w niedziele co 2 weekend.

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

TECHNIK MASAŻYSTA

 

Osoby powyżej 18 roku
życia.

Wykształcenie minimum średnie.

Zespół Szkół Medycznych
w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Piastowska 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 31 08
e-mail:
www: www.msz.k-k.pl

Nauka bezpłatna.

Szkoła policealna 2 letnia.

OPIEKUN MEDYCZNY

 

Osoby powyżej 18 roku życia.

TEB Edukacja Sp. z o. o.
w Kędzierzynie- Koźlu

ul. Piramowicza 36
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 96 00
e-mail:
www: www.teb.pl

Szkoła policealna  - 1 rok.

OPIEKUN MEDYCZNY

Osoby powyżej 18 roku
życia.

Wykształcenie minimum średnie.

Zespół Szkół Medycznych
w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Piastowska 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 31 08
e-mail:
www: www.msz.k-k.pl

Nauka bezpłatna.

Szkoła policealna - 1 rok.

OPIEKUN MEDYCZNY

Osoby powyżej 18 roku życia.

Ukończona szkoła
gimnazjalna lub
8-letnia podstawowa.

Zespół Szkół Medycznych
w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Piastowska 12
47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. 77/ 482 31 08
e-mail:
www: www.msz.k-k.pl

Nauka bezpłatna.

Roczny kurs kwalifikacyjny.

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Grzegorz Łoś 2013-07-04 14:02
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl