Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020

 

 


Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VI)

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Wartość projektu: 4 008 560,31 zł

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Liczba uczestników projektu: 424 osoby bezrobotne:

  • w tym: 4 osoby z niepełnosprawnościami
  • w tym: 136 osób długotrwale bezrobotnych

Okres realizacji: 01.01.2020r. - 31.12.2021r.

Rekrutacja uczestników do Projektu ma charakter otwarty, trwa od 01.01.2020r. do wyczerpania środków. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie spełniające ww. wymagania proszone są o zgłoszenie się do doradcy klienta (sala obsługi - parter).

Etapy rekrutacji:

-rozmowa wstępna z doradcą klienta;

-wypełnienie dokumentów aplikacyjnych do projektu (oświadczenia, deklaracja uczestnictwa);

-aktualizacja/opracowanie IPD;

-przeprowadzenie pośrednictwa;

-skierowanie na staż/ podpisanie umowy w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Formy wsparcia:

  1. Staże - 380 osób
  2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 34 osób
  3. Bony na zasiedlenie - 10 osób
 

Szczegołowych informacji udzielają:

Beata Mazur - Frątczak
Specjalista ds. programów

telefon: 77 4827041 wew. 127
pokój: II piętro, pokój nr 21
e-mail:

 
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (V)” jest współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.


drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Marta Malczewska 2020-01-28 15:23
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl