Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Jesteś na: Strona główna / Urząd

Urząd

Witamy serdecznie wszystkich bezrobotnych, osoby poszukujące oraz pracodawców którzy korzystają lub chcą szkorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie - Koźlu.

Jeżeli zaś w podaniu nie zostanie wskazany adres wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie na zasadzie art. 64 § 1 Kpa pozostawione zostanie bez rozpoznania. Na podstawie art. 63 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. /podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone za pomocą poczty elektronicznej. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w innych obowiązujących przepisach szczególnych.

Jeżeli zaś w podaniu nie zostanie wskazany adres wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie na zasadzie art. 64 § 1 Kpa pozostawione zostanie bez rozpoznania.

W niniejszym dziale znajdują się wszelkie przydatne informacje ogólne o działalności naszego urzędu oraz dane kontaktowe. Zapraszamy również do działu dla Przedsiębiorców, działu dla Klientów Indywidualnych, a Osoby niepełnosprawne zapraszamy do zapoznania się z informacjami przeznaczonymi właśnie dla nich.

drukujDrukuj Poleć znajomemuPoleć znajomemu Zapisz jako pdfZapisz jako PDF
Redagował: Andrzej Wieja 2012-01-17 08:27
na górę strony wstecz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl