Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie Koźlu

Witamy Państwa na naszej stronie internetowej

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Dla Pracodawców

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pracodawcy [ 8 ]
ANKIETA DLA PRACODAWCÓW ANKIETA DLA PRACODAWCÓW 16-04-20 14:19 74KB pobierz
Ankieta_Dla_Pracodawcow.doc Ankieta_Dla_Pracodawcow.doc 17-09-19 11:27 74KB pobierz
druk oferty pracy 2018 druk oferty pracy 2018 18-11-06 10:45 361.13KB pobierz
Pismo o wydanie informacji starosty.pdf Pismo o wydanie informacji starosty.pdf 17-08-02 13:24 277.37KB pobierz
Załącznik nr 1 do wniosku pracodawcy Załącznik nr 1 do wniosku pracodawcy 14-07-22 08:56 61.5KB pobierz
Załącznik nr 2 do wniosku pracodawcy Załącznik nr 2 do wniosku pracodawcy 14-07-22 08:56 55.5KB pobierz
Załącznik nr 3 do wniosku pracodawcy Załącznik nr 3 do wniosku pracodawcy 14-07-22 08:57 181.5KB pobierz
Załącznik nr 3a do wniosku pracodawcy Załącznik nr 3a do wniosku pracodawcy 14-07-22 08:57 178KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy [ 9 ]
1. Wniosek na refundacje 2019 1. Wniosek na refundacje 2019 19-05-06 12:03 147.5KB pobierz
2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 19-02-20 08:44 76.61KB pobierz
3. kaluzula informacyjna - PRACODAWCA 2019.docx 3. kaluzula informacyjna - PRACODAWCA 2019.docx 19-03-15 09:59 51.19KB pobierz
Druk dla poręczyciela Druk dla poręczyciela 12-02-08 13:54 31.5KB pobierz
Oświadczenie o okresie zatrudniania bezrobotnego oraz o wysokości poniesionych kosztów (po 24 miesiącach) Oświadczenie o okresie zatrudniania bezrobotnego oraz o wysokości poniesionych kosztów (po 24 miesiącach) 19-01-11 13:48 51.03KB pobierz
Oświadczenie o stanie majątkowym 2019 Oświadczenie o stanie majątkowym 2019 19-01-11 13:06 58KB pobierz
Oświadczenie o zatrudnieniu pracownika (składane co 3 miesiące) Oświadczenie o zatrudnieniu pracownika (składane co 3 miesiące) 19-01-11 13:44 59.21KB pobierz
Regulamin przyznawania refundacji 2019 Regulamin przyznawania refundacji 2019 19-01-11 12:38 278.53KB pobierz
Wniosek o rozliczenie refundacji 2019 Wniosek o rozliczenie refundacji 2019 19-01-11 13:02 98.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: KFS [ 12 ]
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-12-21 13:49 76.61KB pobierz
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego 19-06-19 07:49 5.27MB pobierz
OŚWIADCZENIE O POMOCY  DE MINIMIS OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS 15-01-16 13:03 37.5KB pobierz
Priorytety KFS 2019 Priorytety KFS 2019 18-11-21 13:45 698.36KB pobierz
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawców Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 19-06-19 07:49 194KB pobierz
Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 19-04-18 14:25 20.98KB pobierz
Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 19-04-18 14:25 16.39KB pobierz
Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 19-04-18 14:26 80.5KB pobierz
Załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 19-04-18 14:26 64KB pobierz
Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 19-04-18 14:26 17.57KB pobierz
Załącznik nr 6 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców Załącznik nr 6 do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców 19-04-18 14:26 52.26KB pobierz
Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019r. Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019r. 19-01-14 11:33 275.83KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Poradnictwo zawodowe [ 1 ]
Wniosek pracodawcy o udzielenie porady Wniosek pracodawcy o udzielenie porady 15-04-01 12:20 52.5KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pośrednictwo pracy [ 2 ]
druk oferty pracy 2019 druk oferty pracy 2019 18-12-31 13:29 281.02KB pobierz
Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia 18-01-25 10:31 394.7KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 5 ]
2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 19-02-20 08:44 76.61KB pobierz
informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku 19-03-15 09:58 51.19KB pobierz
Regulamin organizacji prac interwencyjnych 2019 Regulamin organizacji prac interwencyjnych 2019 19-01-11 13:28 217.09KB pobierz
Wniosek o organizację prac interwencyjnych 2019 Wniosek o organizację prac interwencyjnych 2019 19-01-11 13:39 67.29KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 2019
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych 2019 19-01-11 14:00 51.31KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace społecznie użyteczne [ 1 ]
Wniosek o zwrot części poniesionych kosztów za wykonywanie prac społecznie użytecznych 2019 Wniosek o zwrot części poniesionych kosztów za wykonywanie prac społecznie użytecznych 2019 19-01-11 14:43 61KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Roboty publiczne [ 4 ]
2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 2. Formularz de minimis - załącznik do wniosku 19-02-20 08:44 76.61KB pobierz
2. Formularz informacji o pomoc de minimis - załącznik do wniosku 2. Formularz informacji o pomoc de minimis - załącznik do wniosku 19-02-20 08:45 76.59KB pobierz
Wniosek o organizację robót publicznych 2019 Wniosek o organizację robót publicznych 2019 19-01-11 14:48 96.5KB pobierz
Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 2019 Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 2019 19-01-11 14:48 81KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staże [ 9 ]
druk listy obecności FP i PFRON 2019 druk listy obecności FP i PFRON 2019 19-01-18 12:06 34.85KB pobierz
druk listy obecności POWER 2019 druk listy obecności POWER 2019 19-01-18 12:06 78.7KB pobierz
druk listy obecności RPO WO 2019 druk listy obecności RPO WO 2019 19-01-18 12:05 90.3KB pobierz
informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych - załącznik do wniosku 19-03-15 09:58 51.19KB pobierz
opinia i sprawozdanie FP i PFRON 2019 opinia i sprawozdanie FP i PFRON 2019 19-03-08 07:42 92KB pobierz
opinia i sprawozdanie POWER 2019 opinia i sprawozdanie POWER 2019 19-03-08 07:41 563.68KB pobierz
opinia i sprawozdanie RPO WO 2019 opinia i sprawozdanie RPO WO 2019 19-03-08 07:41 80.09KB pobierz
regulamin i kryteria stażu i bonu stażowego 2019 regulamin i kryteria stażu i bonu stażowego 2019 19-01-11 12:12 305.81KB pobierz
wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2019 wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 2019 19-01-17 08:54 65.71KB pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zatrudnienie obcokrajowca [ 16 ]
!! Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę  bez konieczności uzyskania informacji starosty. !! Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty. 18-07-10 14:59 239.31KB pobierz
oświadczenie o odpowiedzialności karnej do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy oświadczenie o odpowiedzialności karnej do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 18-09-28 10:00 64.56KB pobierz
oświadczenie o odpowiedzialności karnej do zezwolenia na pracę sezonową oświadczenie o odpowiedzialności karnej do zezwolenia na pracę sezonową 18-09-28 09:59 71.85KB pobierz
oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy dla Agencji Pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy dla Agencji Pracy 18-09-28 10:00 50.06KB pobierz
oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy zwykły podmiot oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy zwykły podmiot 18-09-28 10:00 50.65KB pobierz
oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca do pracy sezonowej oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca do pracy sezonowej 18-07-25 12:16 35.99KB pobierz
potwierdzenie podjęcia, niepodjęcia, zakończenia pracy w ramach oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi potwierdzenie podjęcia, niepodjęcia, zakończenia pracy w ramach oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 18-07-25 12:15 12.82KB pobierz
ulotka dla cudzoziemcow_PL_ostateczna_do druku.pdf ulotka dla cudzoziemcow_PL_ostateczna_do druku.pdf 17-12-21 12:49 773.77KB pobierz
ulotka dla cudzoziemców_EN_druk_15.12.2017.pdf ulotka dla cudzoziemców_EN_druk_15.12.2017.pdf 17-12-21 12:49 264.87KB pobierz
ulotka dla cudzoziemców_RU_druk_14.12.2017.pdf ulotka dla cudzoziemców_RU_druk_14.12.2017.pdf 17-12-21 12:49 765.6KB pobierz
ulotka dla cudzoziemców_UA_druk_14.12.2017.pdf ulotka dla cudzoziemców_UA_druk_14.12.2017.pdf 17-12-21 12:49 768.94KB pobierz
ulotka dla pracodawcow_ostateczna_do druku.pdf ulotka dla pracodawcow_ostateczna_do druku.pdf 17-12-21 12:50 312.97KB pobierz
wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową Agencja Pracy wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową Agencja Pracy 18-09-28 10:01 83.27KB pobierz
wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową zwykły podmiot wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową zwykły podmiot 18-09-28 10:01 32.58KB pobierz
wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową Agencja Pracy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową Agencja Pracy 18-09-28 10:01 81.3KB pobierz
wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zwykły podmiot wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zwykły podmiot 18-09-28 10:01 93.63KB pobierz

Projektowanie stron: IntraCOM.pl